Kebersihan Makanan

Dizaman moden sekarang ini, dimana suami dan isteri terpaksa bekerja untuk menampung perbelanjaan keluarga, budaya memasak sendiri makanan telah mula luput. Kita terpaksa makan di luar yang mana makanan ini disediakan oleh orang lain. Ada pemilik restoran yang memegang tanggungjawab dengan baik. Mereka menyediakan makanan dengan persekitaran yang bersih. Namun begitu, terdapat ramai juga yang [...]

October 14, 2010 · admin · No Comments
Tags: , , , , , ,  · Posted in: Diet Seimbang